Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ενταγμένες Πράξεις

 

Κατάλογος Ενταγμένων έργων 
                Ενημέρωση : 02/09/20
ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΔ ΤΔΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΑΠΌ ΔΑ 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1201 8 5000630 3.0 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια ΣΔΒΕ Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 06/06/16          87.713,14  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1201 8 5000627 4.0 Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια ΣΔΒΕ Δήμου Ιωαννιτών ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 06/06/16        156.860,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1201 8 5000641 4.0 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 06/06/16        127.374,25  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1201 8 5000552 5.0 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 06/06/16        115.791,20  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1199 8 5000631 3.0 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 17/05/16          89.615,09  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1199 8 5000578 3.0 ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 17/05/16        103.692,93  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1199 8 5000524 4.0 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 17/05/16          66.265,48  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1199 8 5000626 5.0 ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 17/05/16          59.184,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1179 8 5000236 1.0 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 23/12/15     1.377.525,63  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1461 8 5069172 1.0 Αξιολογήσεις Δράσεων ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 10/07/20          60.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1461 8 5048013 1.0 Εκπόνηση Μελετών  Εμπειρογνωμοσυνών  Ερευνών ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 12/09/19        200.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1461 8 5008143 1.0 Σύμβουλοι ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 26/06/17        425.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1461 8 5032836 1.0 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 20/09/18          10.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1461 8 5010816 1.2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 07/11/17          75.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1326 8 5000664 2.0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  4η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 23/03/16     3.957.902,49  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000247 2.8 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 17/12/15        750.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000210 3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 07/12/15     2.270.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000316 1.0 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 01/02/16        300.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000535 1.0 Οργάνωση Εκδηλώσεων  Συνεδριάσεων Συσκέψεων ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 12/04/16        150.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5027322 2.0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ   ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/05/18            5.912,32  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000958 2.1 Ανάπτυξη εγκατάσταση υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ  ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 28/04/16          57.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000931 2.1 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/09/16          50.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5000171 1.4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 02/12/15     1.100.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5010182 1.2 Γενικά έξοδα λειτουργίας ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 01/11/17        600.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5010179 1.1 Προμήθειες 2019 ΗΥ  Περιφερειακά και Λοιπός Εξοπλισμός Τεχνική Βοήθεια  Υπμα Α ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 17/05/19          13.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5006081 1.1 Αξιολόγηση ΕΠ Ήπειρος 20142020 ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/06/17        350.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1107 8 5065503 1.0 Προμήθειες ΕΥΔ ΗΥ  Περιφερειακά και Λοιπός Εξοπλισμός ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/06/20          52.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1177 8 5000257 2.0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ενταγμένη 01/03/16        663.586,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1177 8 5000507 4.0 Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων Β ΦΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Ενταγμένη 04/08/16        765.566,50  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1177 8 5000329 5.0 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 24/03/16   14.182.099,07  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1177 8 5000588 4.0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 14/04/16     1.828.131,37  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5001844 5.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 23/12/16        346.647,05  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002246 3.0 Κέντρο κοινότητας δήμου Νικολάου Σκουφά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ενταγμένη 16/12/16        237.588,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002253 2.1 Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ενταγμένη 21/12/16        112.320,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5001981 3.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρταίων ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 10/11/16        747.360,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002112 4.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 23/12/16        330.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002148 3.0 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ενταγμένη 21/12/16        232.353,68  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002204 3.0 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 08/12/16        955.271,78  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5001347 3.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 16/12/16        300.159,30  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1552 8 5002215 3.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥΚΕΔΗΖΗ Ενταγμένη 15/12/16        240.890,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5001699 7.0 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Πωγωνίου ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ενταγμένη 06/10/16        772.369,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5001340 4.0 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων  ΚΗΦΗ  Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 29/09/16     1.295.190,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5002023 4.0 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Φιλιατών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ενταγμένη 26/10/16     1.243.877,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5001531 4.0 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ Δήμου Ιωαννιτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 29/09/16        790.500,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5002132 4.0 Kέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 02/11/16        650.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5002136 4.0 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για τον πρώην Δήμο Παμβώτιδας ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΡΙΜΝΑ Ενταγμένη 26/10/16        744.987,59  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1562 8 5002035 4.0 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ενταγμένη 06/10/16        828.040,69  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1566 8 5002596 2.0 Δομή Αστέγων Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 11/01/17        494.208,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5001943 3.1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ενταγμένη 22/12/16        257.400,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002201 2.0 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αρταίων  ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 23/12/16        430.560,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5001873 4.0 Δομή παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ICSD Ενταγμένη 25/01/17        290.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002536 3.0 Δομή παροχής Bασικών Aγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πάργας ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ενταγμένη 18/01/17        224.900,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002182 2.0 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ Ενταγμένη 16/01/17        245.700,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002216 3.0 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζηρού ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥΚΕΔΗΖΗ Ενταγμένη 13/01/17        253.500,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002474 3.0 Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πωγωνίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΚΑ Ενταγμένη 26/01/17        468.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002230 3.0 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΚοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 19/01/17        557.372,57  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002493 3.0 Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κόνιτσας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΚΑ Ενταγμένη 30/01/17        234.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002516 3.0 Δομές παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιωαννιτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 17/01/17        548.600,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1564 8 5002328 3.0 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 08/02/17        490.100,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1928 8 5005002 2.0 Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 10/05/17        165.223,80  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1954 8 5007641 4.0 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ενταγμένη 13/06/17        250.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2065 8 5008738 2.0 Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Άρτας ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 07/09/17     1.850.852,24  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2065 8 5008059 2.0 ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 07/09/17     1.044.014,55  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3194 8 5047142 1.0 Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Δήμου Αρταίων   Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 30/06/20        960.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3194 8 5045467 1.0 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 30/06/20     1.753.157,83  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3194 8 5047109 1.0 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 30/06/20        335.707,13  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3194 8 5047063 1.0 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 30/06/20        950.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1956 8 5007094 3.0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 25/10/17     1.000.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1956 8 5004196 3.0 Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 13/09/17     3.100.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2220 8 5008950 2.0 Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 20172018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 30/06/17     1.971.128,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2222 8 5008951 2.0 Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ για το σχολικό έτος 20172018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 30/06/17        265.722,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1927 8 5007959 3.0 Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ενταγμένη 08/09/17        115.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1927 8 5004461 3.0 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης πρόληψης διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή  Άραχθου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 26/04/17        203.738,42  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1927 8 5006503 3.0 Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 09/05/17        310.334,20  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1927 8 5006050 4.0 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑΪΚΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ενταγμένη 13/04/17          88.500,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2317 8 5014560 3.0 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ Σχολικών Μονάδων Προσχολικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενταγμένη 31/01/18     2.715.126,32  
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2632 8 5027213 1.0 Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Ενταγμένη 16/03/18     7.300.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1904 8 5004316 2.0  Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία αγκαλιά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  αγκαλιά Ενταγμένη 05/04/17     1.094.400,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1904 8 5004205 2.0 Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Αγία Θεοδώρα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ Ενταγμένη 05/04/17     1.440.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1565 8 5001619 3.1 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 20162017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 04/08/16     4.747.096,53  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2542 8 5021799 2.0 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δωδώνης ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ενταγμένη 16/03/18        112.320,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1008 8 5000008 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20152016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 02/09/15     3.783.836,11  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1597 8 5001621 1.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20162017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 05/08/16        345.093,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1009 8 5000009 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20152016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 04/09/15        328.317,90  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2383 8 5016081 2.0 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενταγμένη 08/03/18     2.958.239,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2421 8 5022240 1.0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 18/02/19     2.287.112,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2421 8 5029265 1.0 Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 18/02/19        409.200,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2421 8 5028377 1.1 Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίωνποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η ΠΕ Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 18/02/19     2.360.434,97  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2421 8 5028390 1.1 Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 18/02/19        714.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2421 8 5029261 2.0 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών σημείων αστικού ιστού της πόλης της Άρτας ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 18/02/19     2.161.362,36  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1030 8 5000030 2.0 Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή  και ΕιδικέςΕκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 20152016 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενταγμένη 07/10/15        109.024,81  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1361 8 5000610 2.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ Ενταγμένη 04/03/16        435.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1361 8 5000569 2.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 04/03/16        287.750,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1361 8 5000604 2.0 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας  Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 04/03/16        301.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1363 8 5000595 2.0 Λειτουργία του  Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Ιωαννιτών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 02/03/16     1.023.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1614 8 5001726 1.1 Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ηκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 20162018 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενταγμένη 23/08/16        415.744,80  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2643 8 5030834 1.0 Διευθέτηση Ρέματος Αμμοτόπου ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 08/10/18        595.014,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2643 8 5030784 2.0 Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/10/18     1.862.424,81  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3206 8 5031735 1.0 Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ  για το σχολικό έτος 20182019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 30/07/18        395.341,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2798 8 5032820 1.0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΥΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 25/04/19     2.500.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2798 8 5032869 1.0 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η ΠΕ  του Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 25/04/19     2.500.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2798 8 5030888 2.0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 25/04/19     2.200.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2798 8 5032756 2.0 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΚ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 25/04/19     1.120.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2798 8 5032642 1.1 Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 25/04/19     1.720.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2979 8 5041870 2.0 Δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Ενταγμένη 16/10/19        512.919,99  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2979 8 5041729 3.0 Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ Ενταγμένη 16/10/19        223.500,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2979 8 5037881 3.0 Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ηπείρου με έδρα την Άρτα ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ Ενταγμένη 16/10/19        218.460,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2979 8 5034934 2.0 Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 'Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' Ενταγμένη 17/04/19     1.200.693,15  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2979 8 5037897 3.0 Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΘΕΑ Ενταγμένη 29/08/19        281.600,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5045610 1.0 Διασύνδεση Κέντρου Ημέρας υποστήριξης ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων με μονάδες ΟΤΑ ΚΑΠΗΚΗΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΨΕΠ Ενταγμένη 04/05/20          63.018,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5041881 1.0 Ανάπτυξη υπηρεσίας ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ΙωαννίνωνΘεσπρωτίας ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ψ Υ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 11/10/19        273.210,80  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5050826 1.0 Ανάπτυξη και λειτουργία Ιατρείου Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών του Γ Ν Άρτας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΗΣ Ενταγμένη 27/02/20          33.440,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5049354 1.0 Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και Υπηρεσιών Κατ οίκον Νοσηλείας από το ΓΝ Ιωαννίνων Γ Χατζηκώστα ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 'Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' Ενταγμένη 04/05/20        305.738,56  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5054022 1.0 Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη ατόμων πασχόντων από άνοια στην περιοχή των Ιωαννίνων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΨΕΠ Ενταγμένη 04/05/20        670.383,33  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3023 8 5044928 3.0 Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικής υπηρεσίας από την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ΙωαννίνωνΘεσπρωτίας ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ψ Υ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 11/10/19        272.396,87  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3278 8 5033060 2.0 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 21/12/18        179.446,27  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3092 8 5032551 1.0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ενταγμένη 10/01/19     2.000.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3092 8 5032676 1.1 Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 10/01/19     2.042.582,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2427 8 5027228 3.0 Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Ενταγμένη 30/05/18     4.464.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3424 8 5041551 1.0 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ενταγμένη 15/02/19     4.506.550,94  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2046 8 5007948 2.1 Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 04/07/17     1.391.357,05  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1184 8 5002491 3.0 Εργασίες ανάδειξης και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Ενταγμένη 24/01/17        667.870,09  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1184 8 5002472 6.2 Συντήρηση αποκατάσταση  ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης Φάση Α ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 20/12/16     5.000.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1184 8 5000825 5.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΤΑΝΩΝ Α ΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ενταγμένη 18/08/16     1.534.753,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1184 8 5002504 6.0 Προστασία συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης Β Φάση ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Ενταγμένη 15/12/16     3.405.179,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1184 8 5002512 4.0 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ Α ΦΑΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Ενταγμένη 11/01/17     1.550.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1134 8 5000169 7.0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 19/01/16     3.010.134,18  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2035 8 5007567 2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ενταγμένη 13/06/17        870.214,19  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2452 8 5022575 4.0 ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 05/06/18   20.081.544,83  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1456 8 5001576 3.2 Οδός σύνδεσης του ΑΚ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων  Γέφυρα Πλάκας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 25/10/16   10.916.831,85  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1100 8 5000185 1.1 Ενίσχυση ύδρευσης ΤΚ ΓαρδικίουΤΚ ΧόικαςΤΚ Γλυκής Δήμου Σουλίου ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ενταγμένη 22/12/15        438.792,38  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1100 8 5000174 2.1 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού Διαμερίσματος Μελιάς  ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ενταγμένη 11/02/16        127.870,07  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1100 8 5000162 4.1 Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα ΤΔ Κουκλιών Μαζαρακίου Ριαχόβου Καταρράκτη Δελβινακίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/12/15        278.222,84  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1100 8 5000140 2.0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 21/01/16     1.031.220,68  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5003773 3.0 Προμήθεια εξοπλισμού για το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Ζηρού ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Ενταγμένη 19/05/17          17.801,44  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5003733 3.0  Προμήθεια εξοπλισμού για την  ανάπτυξη των  κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 19/05/17          70.014,74  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004083 2.0  Ανάπτυξη   βελτίωση υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλιατών ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ενταγμένη 19/05/17            9.181,62  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004228 2.1 Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας  Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 19/05/17          19.729,64  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004217 2.1 Ανάπτυξη  βελτίωση υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ενταγμένη 19/05/17          20.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004292 2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ενταγμένη 19/05/17          56.915,12  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004198 1.2 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης υγείας και πρόνοιας Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 19/05/17          29.933,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004235 1.2 Ανάπτυξηβελτίωση Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κόνιτσας ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 19/05/17          14.294,72  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004320 2.1 Ανάπτυξη  βελτίωση υποδομών Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σουλίου ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Ενταγμένη 19/05/17          16.350,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1844 8 5004243 3.1 Βελτίωση υποδομών της δομής παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ολοκληρωμένη 19/05/17          18.531,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2436 8 5035534 2.0 Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 30/01/19        355.550,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3422 8 5044909 1.0 Κάλυψη  λειτουργικών  εξόδων  ΟΤΔ  για  τις  δράσεις  ΕΚΤ  στις  εγκεκριμένες  περιοχές  ΤΑΠΤοΚ ΕΚΤ  Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ Ενταγμένη 15/05/19          75.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3422 8 5044886 1.0 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή ΤΑΠΤοΚ EKT BAA ΔΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Ενταγμένη 10/05/19        150.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3422 8 5044907 1.1 Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στην εγκεκριμένη περιοχή ΤΑΠΤοΚΕΚΤ LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Ενταγμένη 14/05/19          75.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2426 8 5022803 2.2 Προμήθεια 2 Οχημάτων  Τύπου MINI BUS για τη μεταφορά των ατόμων ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ενταγμένη 27/02/18        183.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2025 2 5007704 1.3 Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά  ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ενταγμένη 26/10/17     8.855.400,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2025 2 5007830 2.1 Εσωτερικό δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  ΤΚ  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Ενταγμένη 26/10/17     1.845.500,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3550 8 5060899 1.0 Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Εξωστρέφεια Terracom Πληροφορική ΕΠΕ ΗΠΕ60033368 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        100.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3550 8 5062098 1.0 Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια Β ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  Δ ΤΣΙΓΓΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΗΠΕ60042843 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          16.700,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3748 8 5047086 2.0 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20192020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 18/07/19     1.562.679,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1781 2 5003839 2.0 Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Περιφέρειας Ηπείρου Α ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 30/06/17     9.943.422,35  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3749 8 5047087 1.0 Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ  για το σχολικό έτος 20192020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 18/07/19        338.864,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3339 8 5045737 1.0 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ  ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 06/09/19   27.336.070,75  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038454 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038456 5.0 Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχείρησης Ενοικίασης Δωματίων Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            5.319,99  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038432 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038439 5.0 ΑΦΟΙ ΚΑΨΑΛΗ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038406 5.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.965,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038465 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            5.120,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038391 5.0 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΚΑΝΑΛΙ ΜΠΙΤΣΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038436 5.0 Ηλεκτρονικό επιχειρειν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.600,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038407 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038444 5.0 ΖΑΡΚΑΛΗΣ Σ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038398 5.0 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038386 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038451 4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038470 5.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΙΚΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.605,78  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038448 4.0 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.194,19  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038460 5.0 Ν ΜΠΟΥΝΙΑΤΟΣ Ι ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ Ε ΡΑΠΤΗ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038458 5.0 ΝΤΑΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038377 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038401 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038378 5.0 ENJOY LICHNOS BAY VILLAGE CAMPING HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.200,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038474 5.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΞΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.979,52  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038382 5.0 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038416 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038417 5.0 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΗ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038459 5.0 Χ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ  Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.993,60  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038396 5.0 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΥΤΖΑΣ ΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.312,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038397 5.0 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ EΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.999,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038434 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.588,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038437 5.0 ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩ ΕΙΡΗΝΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.720,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038464 5.0 Χρηματοδοτική Ενίσχυση Επιχείρησης στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038371 5.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038414 5.0 ΘΕΜΟΣ XΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038374 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.520,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038376 5.0 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.995,04  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038428 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            6.055,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038403 5.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΟΣΤΡΟ ΑΞΕΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.896,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038438 5.0 Ηλεκτρονικό επιχειρείν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.891,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038404 4.0 ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038389 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΥΡΡΟΣ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038429 5.0 ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038405 4.0 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038426 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.488,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038449 5.0 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038443 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            5.280,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038388 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΑ ΣΤΑΘΟΥΛΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038485 5.0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038390 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038392 5.0 Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχείρησης Διαχείρισης Περιηγήσεων Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.148,37  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038430 5.0 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038467 5.0 Ηλεκτρονικό επιχειρείν  ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.544,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038412 5.0 ΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  ΣΙΑ ΕΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.998,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038492 5.0 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης Χαρίσης Παναγιώτης και ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            6.992,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038431 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038468 5.0 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.974,68  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038413 5.0 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038435 5.0 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.999,96  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038490 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.120,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038380 4.0 ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ ΙΚΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.966,83  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038440 5.0 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΑΡΙΣΤΕΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038471 5.0 SEP ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.988,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038473 5.0 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓEΛΟΥ ΙΩΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038482 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.474,91  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038486 5.0 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΥΡΓΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038381 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΕΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038441 5.0 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.915,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038483 5.0 Ηλεκτρονικό επιχειρείν  ΑΕΤΩΜΑ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038387 5.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.974,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038423 5.0 ebusiness Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.643,41  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038477 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.074,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038479 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038415 4.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038450 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            8.232,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038478 5.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038487 5.0 ΚΥΡΙΑΚΗΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038488 5.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038419 4.0 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038421 5.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.596,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038452 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ THΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.498,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038399 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΗΠΕΙΡΟΣ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038402 5.0 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038422 5.0 ebusiness Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.920,24  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038480 5.0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.600,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038475 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τ ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            6.598,40  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038446 5.0 Σ ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038379 5.0 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.980,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038493 5.0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΝ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.474,91  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038370 5.0 Ηλεκτρονικό επιχειρείν ΗΠΕ20012796 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.928,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038455 5.0 ΑΦΟΙ Κ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΕ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038457 5.0 ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.851,76  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038420 6.0 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν για την ΠΑΤΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ ΧΑΡ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΠΕ20014989 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038408 6.0 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ20014907 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.220,06  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038453 6.0 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΧΡ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ20015278 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038384 6.0 Ηλεκτρονικό επιχειρείν Β ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΗΠΕ20014188 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.896,77  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038154 6.1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ20013857 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.919,79  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038400 6.0 ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕ20014780 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.976,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038442 6.0 ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Β ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  Δ ΤΣΙΓΓΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΗΠΕ20015200 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.999,12  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038372 6.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΥ ΣΠΙΡΙΔΩΝ ΗΠΕ20013855 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18          10.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038463 6.0 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ebusiness  Εκσυγχρονισμός KTEL Travel SI ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ ΗΠΕ20015552 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.888,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038484 6.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕ20016035 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.947,74  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038385 6.1 Ηλεκτρονικές Κρατήσεις και Ψηφιακή Προβολή Διαφήμιση Αφοι Καραπάνου ΟΕ ΗΠΕ20014405 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.864,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038395 6.0 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΤΟΥ Α ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Α ΟΕ ΖΩΤΟΥ ΑΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ Α ΟΕ ΗΠΕ20014704 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            7.800,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3017 8 5038427 6.1 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΡΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΕΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΠΕ20015045 Ιδιώτης Ολοκληρωμένη 21/12/18            9.773,12  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3756 8 5049255 1.0 Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα  Β Κύκλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ Ενταγμένη 16/01/20   24.600.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3609 8 5049409 1.0 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ιωαννίνων ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενταγμένη 21/11/19     1.430.800,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2428 8 5050856 1.0 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 18/03/20   17.592.815,32  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3205 8 5031734 2.0 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 20182019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 30/07/18     1.823.125,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049480 2.0 Καινοτόμος εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΕ ΗΠΕ30023183 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        364.262,49  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049451 2.0 Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων για την ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟ ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕ30018711 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        398.475,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049479 2.0 Επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα υγεία  ευεξία και αθλητικού  SEP ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ ΗΠΕ30022912 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        329.480,62  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050162 2.0 PARGA BEACH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PARGA BEACH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕ30022509 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        400.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049450 2.0 CASASIVOTA ΕΕ CASASIVOTA ΕΕ ΗΠΕ30018384 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049455 2.0 ΦΕΤΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΕΤΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΠΕ30020025 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        280.969,11  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049468 2.0 Καινοτόμο σύστημα εκτύπωσης και διαχείρισης ετικετών και συσκευασιών προϊόντων ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε  ΝΤΙΝΟΣ ΑΘ ΑΕ ΗΠΕ30021321 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        181.066,29  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050169 2.0 Ίδρυση πρότυπης Γαστρεντερολογικής και Ενδοσκοπικής μονάδας έρευνας ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΚΕ ΗΠΕ30016894 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19          92.142,81  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049461 2.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ  ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ30020341 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        170.537,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049482 2.0 Καινοτόμος Χώρος Ζύθου στην πόλη των Ιωαννίνων ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕ ΗΠΕ30023220 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19          72.508,08  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050164 2.0 ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ ΙΚΕ ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ ΙΚΕ ΗΠΕ30023379 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        280.969,11  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050156 2.0 VILLA ROSSA ΕΕ VILLA ROSSA EE ΗΠΕ30022432 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050163 2.0 ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΕ30022787 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050015 2.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΗΠΕ30020007 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        243.070,10  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050014 2.0 Ε ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ε ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ30019867 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049481 2.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χ ΛΑΖΟΣ  Χ ΓΥΡΑΣ ΟΕ ΗΠΕ30023202 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        181.145,82  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050144 2.0 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝ ΗΠΕ30017715 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        242.555,23  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049456 2.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕ30020130 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        117.775,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049477 2.0 SIVOTAVILLAS ΟΕ SIVOTAVILLAS ΟΕ ΗΠΕ30022802 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049452 2.0 Ίδρυση νέας μονάδας υγείας και ευεξίας ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ ΗΠΕ30018732 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        310.389,52  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049460 2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡ EPIRUS SPORT  HEALTH CENTER ΙΚΕ ΗΠΕ30020340 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        125.600,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049492 2.0 ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 3ων ΑΣΤΕΡΩΝ ΑΦΟΙ Κ ΤΑΓΓΑ ΟΕ ΗΠΕ30023427 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        122.617,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049462 2.0 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΚΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕ30020724 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        158.887,70  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049495 2.0 Ίδρυση ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων ΔΗΜΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ30023698 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        363.283,18  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049469 2.0 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡ ΗΠΕ30021430 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049484 2.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1966 ΗΠΕ30023324 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        198.532,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5050145 2.0 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων με βάση το παστεριωμένο ασπράδι αυγού OVO FRESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΠΕ30017792 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.794,32  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049471 2.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Κ ΗΠΕ30021526 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19          50.850,97  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049476 2.0 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΗΠΕ30022788 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        399.912,03  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049493 2.0 ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ30023456 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        322.575,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3185 8 5049448 2.0 Επενδυτικό Σχέδιο Rainbow Waters ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕ ΗΠΕ30018130 Ιδιώτης Ενταγμένη 16/10/19        343.675,50  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3910 8 5052682 1.0 Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 07/02/20        214.500,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3211 8 5031773 3.0 Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ηκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 20182021 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενταγμένη 10/08/18        686.950,40  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2446 8 5034810 2.0 Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 17/04/19        475.312,84  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5034798 1.1 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        250.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5041495 1.1 Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ενταγμένη 08/10/19        187.118,48  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038163 1.1 Καινοτόμες δράσεις του Δήμου Αρταίων για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 08/10/19        207.160,94  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038021 1.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Ενταγμένη 08/10/19        150.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5032781 1.1 Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και ΟΤΑ για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 08/10/19        200.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5033656 1.1 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ  Δ Πάργας ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        182.280,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5035523 1.1 Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        220.310,80  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038202 1.1 Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Ενταγμένη 08/10/19        158.893,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5035345 1.1 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        189.472,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038126 1.1 Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        154.739,60  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038157 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ενταγμένη 08/10/19        132.413,40  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5041527 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ενταγμένη 08/10/19        164.984,48  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038185 1.1 Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 08/10/19        172.140,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038008 1.1 Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        200.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5032846 1.1 Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        187.240,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5032833 1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        198.490,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2441 8 5038178 1.1 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ενταγμένη 08/10/19        202.120,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3287 8 5032834 1.1 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΚ Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας ΛυμάτωνΕΕΛ Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 17/04/19     8.156.587,04  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3287 8 5034830 1.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΕΥΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενταγμένη 03/04/19     6.072.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000128 3.1 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμων Αμβρακικού νυν Δήμος Αρταίων και Άραχθου νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 01/02/16     6.307.426,57  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000123 4.1 Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου νυν Δήμος Πρέβεζας και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/03/16   15.368.889,87  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000327 2.2 Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων Πλαταριάς Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 19/02/16   12.506.194,58  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000130 3.1 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 01/02/16     5.670.093,31  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000202 2.1 Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μετσόβου ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ενταγμένη 23/12/15     4.677.522,74  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1085 8 5000178 5.1 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του ΤΚ Παρακάλαμου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενταγμένη 23/12/15     2.895.300,34  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1314 8 5000645 1.1 Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενταγμένη 23/03/16          99.999,98  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2417 8 5023661 1.3 Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Ενταγμένη 02/08/18          99.930,83  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2417 8 5026224 3.1 Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενταγμένη 02/08/18          75.280,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2417 8 5028299 1.2 Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ Ενταγμένη 02/08/18          97.200,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2417 8 5028201 1.1 Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ Ενταγμένη 02/08/18        119.970,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2417 8 5028733 2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ενταγμένη 02/08/18        100.000,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1335 8 5001070 4.0 Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Άρτας ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 08/08/16        104.510,85  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1335 8 5001145 3.1 Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 08/08/16        160.722,85  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1335 8 5001137 3.1 Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Πρέβεζας ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ενταγμένη 08/08/16          79.155,65  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3953 8 5053777 1.1 Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Δήμου Αρταίων ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΙΩΝ Ενταγμένη 03/07/20   13.411.142,08  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3953 8 5050858 1.0 Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ενταγμένη 25/05/20     3.215.167,48  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3953 8 5052282 1.0 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού ΔΚ Ελεούσας  Β Φάση ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 25/05/20     2.051.302,04  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3953 8 5053791 1.0 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων τμήματος  οικισμού ΤΚ Αγ Ιωάννη ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 28/05/20     1.937.382,51  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3953 8 5056291 1.0 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων τμήματος οικισμού ΤΚ Ροδοτοπίου ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Ενταγμένη 02/06/20     4.585.998,13  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2579 8 5028731 1.0 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΑΡΑΒΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 05/06/19     2.724.175,07  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2579 8 5060736 1.0 Διασύνδεση ανάπλαση αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ενταγμένη 18/06/20     2.394.785,24  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060748 1.0 Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  ΟΕ ΗΠΕ50028779 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        120.420,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060758 1.0 Κατασκευή νέου κτιρίου με τεχνολογικό και ενεργειακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ ΗΠΕ50034564 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        197.524,32  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060779 1.0 ENJOY LICHNOS BAY VILLAGE CAMPING HOTEL AND APARTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΩΝ ENJOY LICHNOS BAY VILLAGE CAMPING HOTEL AND APARTM ΗΠΕ50035662 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        121.478,55  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060792 1.0 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΟΕ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΤΣΑΡΟΣ ΟΕ ΗΠΕ50037296 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        121.790,13  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060768 1.0 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΗΠΕ50035131 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        116.136,72  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060750 1.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΤΟΥ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΝΙΔΗ   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕ50028981 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          67.790,83  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060769 1.0 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΗΠΕ50035132 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          86.702,26  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060798 1.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΗΠΕ50037466 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          61.153,91  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060795 1.0 Ενεργειακόςτεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 4 αστέρων ΖΑΡΚΑΛΗΣ Σ  ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50037425 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          67.006,55  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060780 1.0 ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΠΕ50035666 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        113.823,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060770 1.0 ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΗΠΕ50035134 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          94.750,74  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060775 1.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SAVIC VLA DUBRAVKA SAVIC VLA DUBRAVKA ΗΠΕ50035372 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          56.455,75  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060771 1.0 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΠΕ50035221 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        185.782,98  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060735 1.0 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΠΕ50028356 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          99.249,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060749 1.0 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αρτοποιείου ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΝΑΣ ΟΕ ΗΠΕ50028812 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          98.137,34  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060757 1.0 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για το ξενοδοχείο Epirus Palace Congress  Spa ΑΦΟΙ ΝΑΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΠΕ50032726 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        198.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060776 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ J ΚΑΙ S ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α ΗΠΕ50035374 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          80.575,81  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060760 1.0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ PANO PANAJOT ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50034754 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          50.365,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060747 1.0 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50028771 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          82.711,77  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060761 1.0 ΤΖΟΒΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΖΟΒΑΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΠΕ50034869 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        190.700,11  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060797 1.0 ΚΥΡΙΑΚΗΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α ΟΕ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α ΟΕ ΗΠΕ50037458 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        103.208,72  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060766 1.0 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΠΕ50035078 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          66.173,26  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060767 1.0 ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΗΠΕ50035127 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        118.870,16  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060799 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΠΕ50037517 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          96.585,46  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060772 1.0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ ΟΕ ΗΠΕ50035246 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          89.159,53  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060751 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΠΕ50028999 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          64.586,59  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060774 1.0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΠΕ50035344 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        103.903,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060752 1.0 ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ ΗΛΙΑΣ ΗΠΕ50029003 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          63.063,06  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060788 1.0 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΙΩΣΗΦ ΗΠΕ50036706 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        109.237,87  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060790 1.0 ΠΗΛΙΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΖΩΙΤΣΑ ΗΠΕ50037131 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          58.879,11  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060753 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΜΠΑΡΜ ΗΠΕ50029010 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          84.519,52  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060754 1.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΠΕ50029083 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          68.930,31  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060756 1.0 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BIOLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΗΠΕ50032692 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          96.583,26  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060759 1.0 ΓΚΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΗΠΕ50034663 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          71.533,77  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060673 1.0 Τεχνολογικός και ενεργειακός εκσυγχρονισμός κέντρου αθλητισμού  υγείας και ευεξίας EPIRUS Sport  Health Center ΙΚΕ ΗΠΕ50034521 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        165.840,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060765 1.0 Ενεργειακόςτεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου 4 αστέρων ΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50035054 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          92.963,77  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060778 1.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΗΠΕ50035478 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        144.119,64  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060781 1.0 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕ50035688 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        154.442,98  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060782 1.0 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της εταιρίας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕ50035793 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          90.284,32  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060764 1.0 Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ξενοδοχείου 3 ΚΑΝΑΛΙ ΜΠΙΤΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜ ΗΠΕ50034990 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        189.996,16  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060755 1.0 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50029912 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          97.147,90  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060746 1.0 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής παστεριωμένων προϊόντων αυγού OVO FRESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ ΗΠΕ50028739 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        101.496,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060743 1.0 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ ΗΠΕ50028156 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          49.200,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060744 1.0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ  Δ ΤΣΙΓΓΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΗΠΕ50028495 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          79.325,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060762 1.0 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΦΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΦΑ ΑΕ ΗΠΕ50034892 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          90.650,64  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060763 1.0 ΑΧΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΠ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΑΧΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΠ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΗΠΕ50034915 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        114.903,21  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060777 1.0 ΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ50035388 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        164.293,28  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060800 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ ΘΕΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΠΕ50037711 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          77.569,02  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060745 1.0 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας της επιχείρησης Ευαγγέλου Γεώργιος και Σία Ομόρρυθμη Εταιρεία ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50028554 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        134.251,37  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060786 1.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΗΠΕ50036100 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        192.192,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060787 1.0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΠΕ50036672 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        193.800,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060789 1.0 Εξοικονόμηση ενέργειας με κτιριακές επεμβάσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας με ταυτόχρονη διαμόρφωση του υπό την στέγη χώρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΚΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50036788 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          85.923,85  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060793 1.0 ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ50037353 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        107.107,34  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060791 1.0 ΝΤΟΚΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ ΗΠΕ50037291 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20          72.707,70  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060794 1.0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΕ ΗΠΕ50037403 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        195.696,48  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060796 1.0 Ενεργειακός  τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 3 κλειδιών ΑΕΤΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕ50037450 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        158.100,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060783 1.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΠΕ50035808 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        139.440,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060784 1.0 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΠΕ50035810 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        135.285,60  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3403 8 5060785 1.0 ΘΕΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΗΠΕ50036065 Ιδιώτης Ενταγμένη 12/03/20        185.013,51  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 4364 8 5069854 1.0 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 20202021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 10/08/20     4.900.000,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033144 1.1 Ανάπτυξη οn line εργαλείων on Line toolkits καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ on line platform για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Σχεδιαστικής Σκέψης Design Thinking και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality για την ενίσχ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        261.574,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033170 3.0 ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚOΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        321.334,44  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033185 3.0 Αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής  παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        260.030,20  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033118 3.0 Παραγωγή καινοτόμων οίνων Ντεμπίνας με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και θειώδη και βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        283.334,92  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033128 2.0 Γεύση Ηπείρου eΓΗ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        265.868,53  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033163 3.0 Πρότυπες τεχνολογίες πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας για την ανάδειξη του τοπικού οίνου  WINETY Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        319.972,94  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033104 3.0 Ανάπτυξη υπηρεσίας για την ανάλυση εικόνων απεικονίσης μαγνητικού συντονισμού και την εξαγωγή πληροφοριών για την εξέλιξη της νόσους της πολλαπλής σκλήρυνσης Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        222.350,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033165 3.0 Πλατφόρμα νέφους για την βιοδραστικότητα των βοτάνων στην περιοχή της Ηπείρου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        243.363,34  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033092 2.0 Βιοπληροφορική Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Γενωμικών Δεδομένων Ασθενών με Όγκο Εγκεφάλου και Ανάπτυξη Εξελιγμένων Αλγορίθμων για την Εύρεση Βιοδεικτών και την Πρόβλεψη της Πιθανότητας Κυτταρικών Μεταλλάξεων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        238.460,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033166 3.0 Έξυπνα Αθλητικά Ενδύματα Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        178.263,94  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033143 2.0 Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        260.852,85  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033109 2.0 Αξιολόγηση αξιοποίηση και ανάδειξη ενός τοπικού γονοτύπου ακτινιδιάς της Περιφέρειας Ηπείρου Ακτινίδιο Άρτας και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        215.993,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033100 2.0 Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        198.319,98  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033162 2.0 Ο δρόμος του τυριού από την Πίνδο στον Κόσμο Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        380.644,44  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033187 4.0 Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διόγκωσης των ηπατικών κυττάρων σε εικόνες βιοψιών Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        164.120,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033107 4.0 Έξυπνο Γάντι για την Αξιολόγηση της Κινητικής Κατάστασης Ασθενών που πάσχουν από Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        264.365,23  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033079 2.0 Μελέτη Υγείας Ηπείρου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        249.588,63  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033120 2.0 Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        336.210,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033186 2.0 Επεξεργασία των ηπειρώτικων κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        383.260,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033097 3.0 Καινοτόμο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με αντιμικροβιακές ιδιοτητες που περιέχει αιθέρια έλαια ΑρωματικώνΦαρμακευτικών Φυτών Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        209.840,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033091 3.0 Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης ηλικιωμένωνατόμων με προβλήματα υγείας  και μοναχικών εργαζομένων με την αξιοποίηση Φορέσιμων Συσκευών και Αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης  TrackMyHealth Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        414.895,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033148 2.0 Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        186.192,70  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033146 2.0 Ενσωμάτωση ευφυών συστημάτων βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και μηχανισμών αλυσίδας καταχωρίσεων για την διασφάλιση αυθεντικότητας των παραγόμενων προϊόντων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        340.071,08  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033110 3.0 Γαλακτοκομικά Προϊόντα Εμπλουτισμένα με Φυσικά Συστατικά από την Ήπειρο Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        321.889,80  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033121 4.0 Σύστημα παρακολούθησης Νοσοκομειακής περίθαλψης χρησιμοποιώντας Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        281.450,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033138 2.0 Ehealth πλατφόρμα ελέγχου αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή σε ασθενείς με ΧΝΝ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        336.323,50  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033112 2.0 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ OVO FRESCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ ΗΠ1ΑΒ0028212 Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        334.044,33  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033164 3.0 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑΣ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        274.152,79  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033131 2.0 Παραγωγή και πιστοποίηση βιολογικού Ηπειρώτικου κρέατος μόσχου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        293.258,88  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033111 3.0 Προηγμένη ιχνηλασιμότητα του Ηπειρωτικού κρέατος για την βελτίωση της παραγωγικής απόδοσης ποιότητας και υγιεινής αξιοποιώντας ευφυή συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής του αλυσίδας  EUKREAS Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        280.480,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033129 3.0 Πρότυπη εκτροφή ορνιθίων για παραγωγή κρέατος ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών με τη χρήση αρωματικών  φαρμακευτικών φυτών κυρίως της χλωρίδας της Ηπείρου χωρίς την χρήση αντικοκιδιακών Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        217.468,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033137 2.0 Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        297.715,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033147 2.0 Ευέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και πιστοποίηση της αυθεντικότητας ασφάλειας και προέλευσής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Ίντερνετ των Πραγμάτων Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        219.230,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033141 3.0 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των εκτατικά εκτρεφόμενων μετακινούμενων μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        173.959,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033113 3.0 Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        269.910,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033152 2.0 Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        198.900,83  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033088 3.0 Έξυπνα υπολογιστικά μοντέλα αισθητήρες και πρώιμοι διαγνωστικοί δείκτες στην αυτοματοποιημένη διάγνωση ελλειμμάτων προφορικού λόγου σε παιδιά Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        374.732,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033114 3.0 Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        206.248,25  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033136 2.0 Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        249.187,13  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033130 2.0 Πρωτεϊνικές Λειτουργικές Μπάρες Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        367.140,78  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033122 2.0 ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        180.763,05  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033068 2.0 Αξιολόγηση αξιοποίηση και ανάδειξη γενετικού υλικού και μεταποιημένων προϊόντων τοπικών ποικιλιών εσπεριδοειδών της Περιφέρειας Ηπείρου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        199.040,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033098 2.0 Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και πιστοποίησης της αλυσίδας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων από βελτιωμένες φυλές αιγών προσαρμοσμένες στην ημιορεινή περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        265.540,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033108 2.0 Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        192.619,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033089 2.0 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΕΚΚΙΝΗΤΩΝ Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        135.590,47  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2267 8 5033150 3.0 Σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας των ακτινιδίων ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων ακτινιδίου και ευφυής διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού με βάση προηγμένες εφαρμογές Πληροφορικής ICT  FoodAware Ιδιώτης Ενταγμένη 25/09/18        131.177,05  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069471 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την LUCKY CUP AE LUCKY CUP AE ΗΠΕ90059405 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          44.928,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069474 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΑΧ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΗΠΕ90059464 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069485 1.0 Απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕ90059808 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069493 1.0 Απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΒΙΕΚΕΜΑΡ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ90060053 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069502 1.0 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΗΠΕ90060511 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069506 1.0 Απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ90060583 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069484 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕ90059735 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069510 1.0 Απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΠΕ90060870 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069516 1.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΗΠΕ90060933 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069425 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ  ΜΛΥΤΣΙΚΑΣ ΟΕ ΗΠΕ90059305 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          52.596,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069465 1.0 Απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΛΥΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΠΕ90059320 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069495 1.0 Επιχορήγηση για πρόσληψη Αρχιτέκτονος Μηχανικού κατόχου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών ΙΑΣΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΠΕ90060179 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069469 1.0 Απασχόληση εργαζομένου με υψηλά τυπικά προσόντα  στον τομέα της βιομηχανίας της εμπειρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΙΚΕ ΗΠΕ90059386 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069467 1.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΠΕ90059357 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069503 1.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΠΕ90060519 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069517 1.0 ΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΗΠΕ90061025 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069518 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΙΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΗΠΕ90061056 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069492 1.0 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΛΑΣ ΗΠΕ90059970 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069491 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΥΓΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΠΕ90059917 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          44.928,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069478 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΗΠΕ90059532 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069470 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΕΠΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΠΕ90059403 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069482 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ ΘΩΜΑΗ ΗΠΕ90059718 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069490 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΓΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΗΠΕ90059830 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069524 1.0 ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΗΠΕ90059346 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069489 1.0 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΠΕ90059814 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069525 1.0 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΠΕ90059491 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069480 1.0 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑ ΔΟΝΑΤΟΣ ΗΠΕ90059579 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069472 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ90059411 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069473 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΒΕΡΓΟΥ ΛΑΜ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΠΕ90059435 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069494 1.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΠΕ90060150 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069479 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΛΕ ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΠΕ90059565 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069481 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΠΕ90059631 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069483 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΠΕ90059733 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069499 1.1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΠΕ90060193 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069505 1.0 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΠΕ90060570 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          21.708,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069507 1.0 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΗΠΕ90060636 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069468 1.0 Ενίσχυση για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΠΕ90059366 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069508 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΧΑΡΙΤΟΥ  Β ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓ ΗΠΕ90060710 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069528 1.0 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΠΕ90060545 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069501 1.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΕ ΗΠΕ90060439 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          67.392,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062154 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕ90059352 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062151 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΒΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΗΠΕ90059304 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062152 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑ ΛΟΥΚΑΣ ΗΠΕ90059314 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5069527 1.0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧ ΗΠΕ90060266 Ιδιώτης Ενταγμένη 30/06/20          44.928,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062158 1.0 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕ90059362 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062150 1.0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ iNNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΚΕ INNOS ΙΚΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕ90059302 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          30.132,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062155 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΒΩΤΤΗΣ ΣΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΩΤΤΗΣ ΣΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΠΕ90059358 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062157 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΚΛΙΚ ΚΟΝΖΑΛΤΑΝΣ ΕΕ ΚΛΙΚ ΚΟΝΖΑΛΤΑΝΣ ΕΕ ΗΠΕ90059360 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062153 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΕΛΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΕΛΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΗΠΕ90059351 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5062156 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΠΕ90059359 Ιδιώτης Ενταγμένη 13/03/20        134.784,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066805 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΠΕ90059356 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066791 1.0 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL EE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ TELEGLOBAL EE ΗΠΕ90059311 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          44.928,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066806 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΠΕ90059393 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066807 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την SOFTDC SOFTDC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕ90059402 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066803 1.0 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΕΛΗ ΗΠΕ90059338 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          22.464,00  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3868 8 5066804 1.0 Απασχόληση Ανέργων για την  ΓΚΟΛΑΣ ΜΙΧ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΑΣ ΜΙΧ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΠΕ90059345 Ιδιώτης Ενταγμένη 18/05/20          22.464,00  
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 4478 8 5069855 1.0 Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ έτους 20202021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Α Ε Ενταγμένη 10/08/20        170.000,00  

 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glIsdcJX3VmTT9kyMEyK8NSBq9gKcGzZwhFpehMXnPc/edit?usp=sharing

 

 

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech