τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης Ανακοινώσεων συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Υποστήριξη Δικαιούχων / Θεσμικό πλαίσιο / Νόμοι - Εγκύκλιοι -Π.Δ - Οδηγίες / Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης Ανακοινώσεων συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Το Α.Σ.Ε.Π. εξέδωσε ανακοίνωση για την έγκριση ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση

Ανακοίνωση Α.Σ.Ε.Π

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp