Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 105/2020 (Α/Α : 4613): «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». (1η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Προσοχή σημαντικά σημεία 1ης τροποποίησης:

 • Τροποποίηση του ελάχιστου ποσού επιχορήγησης από 3.000€ σε 2.000€.
 • Προσθήκη της κάτωθι παραγράφου στο Κεφ. 4 «Αναφορικά με τα στοιχεία των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για το σχετικό τρίμηνο θα γίνονται δεκτά α) για το έτος 2019 τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν εντός του 2019 και αφορούν την τελευταία τροποποιητική ή την αρχική δήλωση εφόσον δεν υπάρχουν τροποποιητικές και οι οποίες πρέπει να επισυναφθούν όλες στο ΠΣΚΕ. και β) για το έτος 2020 τα στοιχεία πού υποβλήθηκαν έως 31/8/2020 και αφορούν αρχική δήλωση.»
 • Προσθήκη στο σημείο 8 του κεφ. 5 «Δικαιούχοι - όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής» της πρότασης “Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: - Κοινωνία Αστικού Δικαίου, - Κοινωνία Κληρονόμων”
 • Προσθήκη στην παράγραφο 10.2 «Διαδικασία Αξιολόγησης» και στο Παράρτημα ΙΙ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά» της κάτωθι παραγράφου “Επισημαίνονται τα εξής:
  • H χορήγηση των δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 5 του Παραρτήματος ΙΙ (πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου ή του Γ.Ε.ΜΗ.) μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόποu αρμόδια πρωτοδικεία. Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  • Λόγω του συνωστισμού που παρατηρήθηκε στα Πρωτοδικεία αλλά και της διαφαινόμενης αδυναμίας αυτών να ανταποκριθούν στην έγκαιρη έκδοση των ζητούμενων πιστοποιητικών για τα ανωτέρω δικαιολογητικά, στην φάση του ελέγχου τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ε του Παραρτήματος V. (Εναλλακτικά θα γίνεται δεκτή και η αίτηση χορήγησης των πιστοποιητικών στο αρμόδιο Πρωτοδικείο). Τα σχετικά πιστοποιητικά θα αναζητηθούν και θα εκδοθούν πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
  • Για την αποφυγή συνωστισμού στα ΚΕΠ οι υπεύθυνες δηλώσεις δύναται να εκδοθούν και να υπογραφούν ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr”

Η πρόσκληση αφορά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2020 (ώρα 13:00) έως 4/11/2020 (ώρα 15:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ηςΙουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

Τι χρηματοδοτείται

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 15.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr ή στο HelpDesk της Υπηρεσίας

Πρόσκληση

Συνημμένα Πρόσκλησης

Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης

Ανακοίνωση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας για την υποβολή πιστοποιητικών Πρωτοδικείου ή Γ.Ε.ΜΗ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης 105/2020

Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ για τις Δράσεις των Περιφερειών: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον Covid-19»

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 105 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

 
 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech