τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Μέτρο 16 Συνεργασία

  • ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ε.Σ.Κ. για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 1

Συστήνεται η Επιχειρησιακή Ομάδα η οποία καταρτίζει Σχέδιο Δράσης.

 Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει :

-  αντικείμενο και στόχους του έργου

- καινοτόμες τεχνολογίες, διαδικασίες καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα που θα προκύψουν

 Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 αποτελεί κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 5.000€.

• Προσκλήσεις

• Αξιολόγηση

Δράση 2

Η Ε.Ο. έχει συσταθεί και καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υλοποίηση του έργου με διάρκεια έως 3 έτη.

 Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει :

- περιγραφή του προτεινόμενου έργου και των μελών της Ε.Ο.

- το πλάνο εργασίας για κάθε μέλος της Επιχειρησιακής Ομάδας

- περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την πιλοτική εφαρμογή του έργου

- περιγραφή των δραστηριοτήτων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων

- τον συνολικό Π/Υ και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών ανά μέλος της Ε.Ο.

- συνοπτική περιγραφή της παραγωγικής επένδυσης (εάν υφίσταται).

 Η χρηματοδότηση αφορά στο 100% (εκτός από τις δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης) και το ανώτατο όριο για τη Δράση 2 είναι :

- Τοπικό επίπεδο: 145.000 €

- Διατοπικό επίπεδο: 295.000 €

- Διακρατικό επίπεδο: 445.000 € 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.