τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών 2014-2020

Η Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισώνέχει λάβει την τελική της μορφή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr , στην ενότητα Πληροφόρηση και Επικοινωνία.

Απευθείας μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr
Για την ορθή χρήση της εφαρμογής, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των δικαιούχων στα παρακάτω:

  • Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων.
  • Αφορά όλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής. Ουσιαστικά δηλαδή, όπου δεν ισχύει η απαίτηση πινακίδας, ισχύει η απαίτηση αφίσας.
  • Ιδιαίτερα για τα έργα του ΕΚΤ είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η ευθύνη του Δικαιούχου μιας πράξης δεν αφορά μόνο στην τοποθέτηση αφίσας στο κτίριο όπου ο ίδιος στεγάζεται αλλά και στους χώρους τυχόν άλλων φορέων όπου λαμβάνει χώρα η πράξη, πχ σχολεία, κοινωνικές δομές κλπ.
  • Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών αναπτύχθηκε προκειμένου να διευκολύνει την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης με τρόπο απλό, εύκολο αλλά και ενιαίο. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή είναι στη διάθεσή σας καθώς και των δικαιούχων σας προς άμεση χρήση.

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης έχουν ενσωματωθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.