τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Κανονισμοί

Κανονισμός 1379/2013

 Κανονισμός 1379/2013 σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίησητων Κανονισμών 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση

Περισσότερα

Κανονισμός 1407/2013

 Κανονισμός 1407/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)

Περισσότερα

Κανονισμός 651/2014

Κανονισμός 651/2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

Περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές (κρατικές ενισχύσεις) στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις

Περισσότερα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.