Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Υποβολή Στοιχείων Δικαιούχων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των φορέων που έχουν αρμοδιότητα την επίβλεψη της λειτουργίας του φορέα. Τα σχετικά στοιχεία των κωδικών αντλούνται από το αρχείο των φορέων που δημοσιεύεται εδώ: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa/foreis.xls

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ:

ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας της έδρας του φορέα.  Τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται αυτόματα στο ΤΔΠ. Στα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα παρακαλούμε να καταγράφονται γενικά στοιχεία του φορέα (π.χ. τηλεφωνικό κέντρο, κεντρικό email και όχι email του υπευθύνου του έργου ή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα). Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι η αλληλογραφία και η επικοινωνία της Υπηρεσίας θα γίνεται μέσω του επίσημου e-mail του φορέα, όπως αυτό  θα συμπληρωθεί στην παραπάνω φόρμα, και θα αποτελεί επίσημο μέσο επικοινωνίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Συμπληρώνονται η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Νομίμου Εκπροσώπου του φορέα καθώς και η ημερομηνία πιθανής λήξης καθηκόντων (όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη διορισμού).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ:

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των φορέων που έχουν αρμοδιότητα την επίβλεψη της λειτουργίας του φορέα. Τα σχετικά στοιχεία των κωδικών αντλούνται από το αρχείο των φορέων που δημοσιεύεται εδώ: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ypostiriksi/kodikopoiisi/espa/foreis.xls

Powered by BreezingForms
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech