τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου υποέργου 7 «Σύμβουλος υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση των μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων απόβλητων που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου»,

της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (MIS 5000210) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Πρόσκληση

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.