τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Υπόδειγμα Εξώφυλλου Παραδοτέου Έργου

Οι φορείς και οι ανάδοχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το παρακάτω υπόδειγμα εξώφυλλου για τα παραδοτέα των έργων τους

Υπόδειγμα (επεξεργάσιμο) docdoc, docxdocx, odtodt

Υπόδειγμα (μη επεξεργασιμο) (pdfpdf)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp