τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Εγκύκλιος 32030 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Εγκύκλιος 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015

Εγκύκλιος και Παραρτήματα

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp