τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Εγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
pdfΕγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ 1796 / 30-07-2015.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp