τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΥΔ και καλούνται να υποβάλλουν :

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος (υπόδειγμα)

Συμπληρωματικά διευκρινιστικά έντυπα

KYA Προσόντων 2000

KYA Προσόντων 2011

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.