Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Βιβλιοθήκη

Στο σημείο αυτό μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες τις Στρατηγικές του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα Επιχειρησιακά Σχέδια Φορέων πάνω στα οποία βασίζονται δράσεις και ενέργειες του Προγράμματος, Μελέτες που έχουν εκπονηθεί και Υποστηρικτικό Υλικό (λοιπά βοηθητικά κείμενα και εργαλεία) καθώς και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την ενημέρωση για αρτιότερη και πληρέστερη εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech