Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Υπολογισμός βαθμολογίας προτάσεων για την πρόσκληση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» - Πρόσκληση 105 (Α/Α : 4613) - η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης θέτει στη διάθεσή τους τον πίνακα υπολογισμού της βαθμολογίας του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Πίνακας υπολογισμού βαθμολογίας πρότασης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech