τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Kαταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.anaptyxi.gov.gr

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Υποστήριξη Δικαιούχων / Υποχρεώσεις Δημοσιότητας / Kαταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.anaptyxi.gov.gr

Το www.anaptyxi.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στην σελίδα www.anaptyxi.gov.gr δημοσιοποιούνται βασικά στοιχεία των έργων (τίτλος, περιγραφή, δείκτες, κλπ) του ΕΣΠΑ και τροφοδοτείται από τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Για το σκοπό αυτό, με το παρόν δίνονται οδηγίες με βασικούς κανόνες γραφής και παραδείγματα ώστε οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται να γίνονται αντιληπτές από το ευρύ κοινό.

Οδηγίες για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που χρησιμοποιούνται απο το anaptyxi.gov.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp