τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Θ.Σ.Η 2007-13

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους δικαιούχους των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. Θ.Σ.Η 2007-2013 ότι θα πρέπει άμεσα και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται συνημμένες στο παρόν έγγραφο, να προβούν στην αποστολή των στοιχείων ολοκλήρωσης των πράξεων αρμοδιότητάς τους.

Οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων αναφέρονται στην παράγραφο Α2 των συνημμένων οδηγιών έχου ως εξής:

Η υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης καθώς και όσων εκ των απαιτούμενων συνοδευτικών στοιχείων (Παράρτημα 1) δεν έχουν ήδη αποσταλεί στην ΕΥΔ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως:
– τις 15/3/2016, για το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων, όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω.
– εντός 10 ημερών από την οριστική παραλαβή του τελευταίου υποέργου για τις περιπτώσεις δημοσίων έργων, που θα παραληφθούν οριστικά μετά την 15/3/2016, ή από την ολοκλήρωση τυχόν διαδικασιών που απαιτούνται για την λειτουργία του έργου.

Για τη διατύπωση ερωτημάτων, που αφορούν σε επιμέρους θέματα ολοκλήρωσης των πράξεων, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στους χειριστές των αντίστοιχων πράξεων στη Μονάδα Β1 της ΕΥΔ Ε.Π. Περ. Ηπείρου.

Ολοκλήρωση πράξεων και οδηγίες

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.