τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας.

Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπώνονται στο  Δίαυλο

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου (Φεβ-2021)
Απόφαση Σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου (Απρ-2021)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.