τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος

Για τον Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου συγκροτήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και οι θεματικές Ομάδες Εργασίας

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp