τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Εγχειρίδιο διαδικασιών για νομικά πρόσωπα δήμων που δεν υλοποιούν τεχνικά έργα

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου / Υποστήριξη Δικαιούχων / Θεσμικό πλαίσιο / Νόμοι - Εγκύκλιοι -Π.Δ - Οδηγίες / Εγχειρίδιο διαδικασιών για νομικά πρόσωπα δήμων που δεν υλοποιούν τεχνικά έργα
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp