τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους

Για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξέδωσε “Οδηγό δημόσιων συμβάσεων” για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις επενδύσεις της ΕΕ όδηγό για επαγγελματίες.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τρόπους αποφυγής σφαλμάτων που παρατηρούνται συχνά κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Στόχος του εγγράφου είναι να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά στόχος του είναι να παράσχει γενικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Οδηγός (ελληνικό κείμενο)

Guidance on public procuremen

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.