Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προβολή Επιχειρησιακού προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου στο πλάισο της προβολής του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου διοργανώνει εκδηλώσει – ημερίδες – ενημερωτικές συναντησεις. Παρουσιάζε οπτικο ακουστικό υλικό από τις πράξεις του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 

Με στόχο

  1.  την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  2.  τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Πράξεων.
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech