τηλέφωνο

26513 60500

e-mail

ipiros(at)mou.gr

fax

26513 60550

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β 1856/26-11-2010) και το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας α) του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» για την Περιφέρεια Ηπείρου και β) του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

Δημοσιότητα εκ των υστέρων έτους 2015 (Τεχνική Βοήθεια)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.