Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr
 • EU in my Region - Ο κοινωνικός ρόλος του ΕΚΑΒ
  EU in my Region - Ο κοινωνικός ρόλος του ΕΚΑΒ
 • 5000128
  Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των Δήμων Αρταίων και Σκουφά
 • 5000327
  Έργα συλλογής-μεταφοράς-επεξεργασίας-διάθεσης λυμάτων οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας & Αρίλλα
 • 5000329
  Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.
 • 5000825
  Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων
 • 5002148
  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάργας
 • 5004316
  Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 'Αγκαλιά'
 • bat
  Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Προσκλήσεις
Εντάξεις
Παραδείγματα Έργων
Πρόοδος Υλοποίησης

Νέα - Ενημέρωση

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 28/6/2019 και ώρα 10.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφ...

Ιουν-2019

14η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 14η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπ...

Ιουν-2019

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 22η Απόφασ...

Μαρ-2017

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 - Πρόσκληση 74/201…

Γενικές 1.Εταιρία με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα; Απάντηση: Mία εταιρία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι επιλέξιμη. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της Πρό...

Δεκ-2018

Έρευνα σε εργαζόμενους συμμετέχοντες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο…

Μια μεγάλη έρευνα πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) σχετικά με τη βελτίωση της εργασιακής κατάστασης συμμετεχόντων σε προ...

Μαρ-2019

Ανακοίνωση για την πρόσκληση 74

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου σας ενημερώνει ότι για την πρόσκληση Πρόσκληση 74/2018 - 1η Τροποποίηση: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κ...

Μαρ-2019

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Κατάλογος Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018 Σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ Β 677/3-3-2017) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες σ...

Φεβ-2019

13η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2019. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επι...

Ιαν-2019

12η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 12η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018.

Ιαν-2019

Αξιολόγηση των δράσεων «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ …

Στον ιστόποτο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση έχουν αναρτηθεί

Ιαν-2019

Επικαιροποίηση Καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 7 της υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ιαν-2019

Νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) (…

Oi νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν σε Έγγραφα της Διαδικασίας ΔVII_3: Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης. Οι νέες ...

Ιαν-2019

Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18, και αφορά

Ιαν-2019

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

Ερώτηση: Αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», δύναται ενταγμένος δικαιούχος να λάβε...

Σεπ-2017

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Du Lac.  Αποφάσεις – Συμπεράσμ...

Νοε-2018

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 80/2018 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II ». Η πρόσκληση αφορά : Την  ενίσχυση των ΜΜΕ ...

Ιουν-2019

Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87 - 3η τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δράση 4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα (Πρόσκληση 4.3.1./ΕΥΔΠ_87) του Προγράμ...

Ιουλ-2017

Πρόσκληση 63/2018 (Α/Α 3023)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 63/2018 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα».  Στοιχεία Πρόσκλησης ...

Νοε-2018

Πρόσκληση 58-2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business) - 4η Τροποποίηση

Η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης 58-2018 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» αφορά το ακόλουθo σημείo: Αντικατάσταση της παραγράφου 6.4.2 «Διάρκεια των έργων» «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργω...

Μαρ-2019

Πρόσκληση 77/2019 (Α/Α 3550) : Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ …

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για οργανωτική αναδιάρθρωση και πρ...

Φεβ-2019

Πρόσκληση 71/2018 (Α/Α 3339) -Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 71 με Α/Α 3339 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο  «Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγι...

Σεπ-2018

Πρόσκληση 51/2017 (Α/Α 2428) - (5η Τροποποίηση) Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο…

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλ...

Δεκ-2017

Πρόσκληση 72/2018 (Α/Α 3194): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια». Η πρόσκλη...

Νοε-2018

Πρόσκληση 78/2019 (Α/Α 3611)

«Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο»  Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων - άμεσων επεμβάσεων μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και υψηλού ...

Απρ-2019

Πρόσκληση 52/2017 (Α/Α 2579) (3η τροποποίηση) «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωο…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 52 με Α/Α 2579 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης – 3η προκήρυξη».   Στοιχ...

Ιαν-2018

Πρόσκληση 74/2018: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού κ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 74/2018 με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».   Προσοχή σημαντικά...

Μαρ-2019

Πρόσκληση 73/2018 (Α/Α 3369): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 73-2018 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ». Η πρόσκληση α...

Νοε-2018

Πρόσκληση 58-2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business) - 3η Τροποποίηση

Η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης 58-2018 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)» αφορά τα ακόλουθα σημεία: Αντικατάσταση της παραγράφου 6.4.2 «Διάρκεια των έργων» «Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργω...

Μαρ-2019

Πρόσκληση 74/2018 (Α/Α 3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγ…

Ανακοίνωση : Η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τον έλεγχο των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis την τελευταία τριετία (Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ X...

Φεβ-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατάρτισης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενω…

Η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά στην κατάρτιση του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Μαρ-2019

 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών
 • EU in my Region - Ημερίδα για Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (6/6/2018)
 • Europe in my Region - Υγεία (εκδηλώσεις 29/5/2018-1/6/2018)
 • Βίντεο
 • Φωτογραφικό Υλικό
Αρχαία Θέατρα Ηπείρου
Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018 (#EUinMyRegion)
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΜΟΔ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Help desk
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech