Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr
 • 3
  Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας (Αρχική φάση)
 • 4
  Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) Δ. Κόνιτσας (Αρχική φάση)
 • 2i
  Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό-κόμβος Βογιάνου) (Αρχική φάση)
 • 4i
  Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης (Αρχική φάση)
 • 1ni
  Εξοπλισμός εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • 4ni
  Εκπαιδευτικός εργαστηριακός εξοπλισμός ΤΕΙ Ηπείρου
Προσκλήσεις
Εντάξεις
Παραδείγματα Έργων
Πρόοδος Υλοποίησης

Νέα - Ενημέρωση

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 30η Απόφασ...

Μαρ-2017

Ανακοίνωση: 1η τροποποίηση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση  της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο:    “ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” Αναλυτικά στοιχεία της 1ης τροποποίησης ...

Σεπ-2020

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 96/2020 (Α/Α 4405)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση  της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με τίτλο: «Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση...

Αυγ-2020

5η Tροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεω…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 5η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο  “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπ...

Αυγ-2020

Ανακοίνωση Πρόσκλησης 97/2020 (Α/Α :4412)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση  της Πρόσκλησης με τίτλο:    “ Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορεί να δει κάποιος στον ...

Αυγ-2020

21η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020.  Απόφαση 21ης Γραπτής Διαδικασίας   Συνημμένα Απόφα...

Αυγ-2020

20η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 20η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020. Απόφαση 20ης Γραπτής Διαδικασίας   Συνημμένα Απόφασ...

Αυγ-2020

19η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 19η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020. Απόφαση 19ης Γραπτής Διαδικασίας  Συνημμένα Απόφαση...

Αυγ-2020

18η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 18η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2020. Απόφαση 18ης Γραπτής Διαδικασίας  Συνημμένα Απόφαση...

Απρ-2020

Άρση αναστολής προθεσμιών πρόσκλησης 79/2019 (Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεω…

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην ανάκληση της αρ. πρωτ. 797/2.4.2020 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨ9Ψ7Λ9-ΘΣ0) και επανεκκίνηση των προθεσμιών που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση από την ημερομηνία δημ...

Ιουλ-2020

Ανάκληση της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.5

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της ...

Ιουλ-2020

Παράταση πρόσκλησης 88/2019

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης 88/2019 («Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας») η οποία και παρατείνεται μέ...

Ιουν-2020

4η Tροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεω…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο  “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπ...

Ιουν-2020

Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 88/2019

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει  στην ακόλουθη διευκρινίση επί της Πρόσκλησης 88/2019 («Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας») :  "Σχετικά με ...

Ιουν-2020

Ανακοίνωση : 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορή…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπι...

Μαρ-2020

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412 ): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της 1ης τροποποίησης της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Προσ...

Σεπ-2020

Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412 ): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικ…

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η παρούσα πρόσκληση έχει τροποποιηθεί. Δείτε την η ισχύουσα Πρόσκληση 97/2020 (Α/Α 4412 ): Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (1η τροποποίηση)   Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπ...

Αυγ-2020

Πρόσκληση 101/2020 (Α/Α: 4488 «Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ανέργων μέσω Συμβουλευτ…

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε  ανέργους μέσω κατάρτισης,  πρακτικής ...

Σεπ-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 102/2020 «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των…

Στοιχεία Πρόσκλησης   Με το Β’ κύκλο της συγκεκριμένης δράσης επιδιώκονται παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους τομείς των μεταφορών και της ενέ...

Σεπ-2020

Πρόσκληση 98/2020 (Α/Α:4448) Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και …

Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση, με πρακτική και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων τ...

Σεπ-2020

Πρόσκληση 99/2020 (Α/Α: 4461) Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων α…

Ο Πρόεδρος  της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Τελικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στη δράση «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχ...

Σεπ-2020

Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405): Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργε…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό πρ...

Αυγ-2020

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 5η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικ...

Ιουν-2020

Πρόσκληση 14.6i.26.2-4 (Α/Α 4369) «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματι...

Αυγ-2020

«Πρόσκληση : 92/2020 (Α/Α 3301)» «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρ…

Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειών τουριστικής προβολής της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχα...

Ιαν-2020

Πρόσκληση 100/2020 (Α/Α 4478)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 100/2020 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργική...

Ιουλ-2020

Πρόσκληση 95/2020 (Α/Α 4364)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 95/2020για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2020-2021»   Στοιχεία ...

Ιουλ-2020

Πρόσκληση 96/2020 (Α/Α 4405): Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργε…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 με τίτλο «Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό ...

Ιουλ-2020

Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης με τίτλο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικ...

Ιουν-2020

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ - Πρόσκληση 14.6i.26.2-4.5 (Α/Α 3338)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της ...

Ιαν-2020

 • Επενδυτικό Σχέδιο Rainbow Waters
 • Ε.Υ.Δ. - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
 • Οδός Σταύρου Νιάρχου
 • Βίντεο
 • Φωτογραφικό Υλικό
Αρχαία Θέατρα Ηπείρου
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΜΟΔ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Help desk
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech