Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr
 • 5000825
  Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Αρχαίου Θεάτρου Γιτάνων
 • 5002472
  Συντήρηση, αποκατάσταση , ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης
 • 5002504
  Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)
 • 5002512
  Αποκατάσταση - Ανάδειξη Αρχαίου θεάτρου Κασσώπης
 • 5004205
  Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 'Αγία Θεοδώρα'
 • 5004316
  Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 'Αγκαλιά'
Προσκλήσεις
Εντάξεις
Παραδείγματα Έργων
Πρόοδος Υλοποίησης

Νέα - Ενημέρωση

Νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) (…

Oi νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν σε Έγγραφα της Διαδικασίας ΔVII_3: Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης. Οι νέες ...

Ιαν-2019

Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ. 137675/EΥΘΥ1016, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18, και αφορά

Ιαν-2019

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 - Πρόσκληση 74/201…

Γενικές 1.Εταιρία με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα; Απάντηση: Mία εταιρία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι επιλέξιμη. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της Πρό...

Δεκ-2018

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 44

Ερώτηση: Αναφορικά με την Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», δύναται ενταγμένος δικαιούχος να λάβε...

Σεπ-2017

4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Du Lac.  Αποφάσεις – Συμπεράσμ...

Νοε-2018

Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι ...

Ιουν-2015

Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Σας προσκαλούμε στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014 – 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τρίτη 20/11/2018 στο ξενοδοχείο Du Lac.T...

Νοε-2018

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 19η Απόφασ...

Μαρ-2017

«Οριστικός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων τ…

Καταρτίστηκε ο οριστικός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)». Αξιολογήθηκαν θετικά 123 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.452.550,49€ με δημό...

Νοε-2018

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Στιγμιότυπα από την Εναρκτήρια Εκδήλωση της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών. Η Διαδρομή τω...

Νοε-2018

Πιλοτική λειτουργία νέας έκδοσης διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία νέα έκδοση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, www.anaptyxi.gov.gr, για τα ...

Οκτ-2018

11η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 11η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπ...

Ιουλ-2018

Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018)

Τροποπoίηση και αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 6033/7-6-2017 εγγράφου της Ε.Υ.ΕΦ. ΠΑΑ με θέμα «Προληπτικός έλεγχος σταδίων υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014...

Ιουλ-2018

Ένταξη 46 πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχε…

Στοιχεία Ενταγμένης Πράξης  Κωδικός Πρόσκλησης : 44/2017 Συνολικός Προϋπολογισμός : 14.374.708,25 € Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη : 11.999.725,58 €   Μέσω της Πρόσκλησης 44/2017 "Ενίσχυση επιχειρήσεων...

Οκτ-2018

Πλαίσιο Υλοποίησης Δημοσίων έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΠΑΑ Οδηγός Προληπτικών Ελέγχων (Έκδ. 9/2018) Υποχρεώσεις δικαιούχων της Δράσης 4.3.4 “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 2014-...

Ιουλ-2018

Προσκλήσεις

Πρόσκληση 76/2018 (Α/Α 3424)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 76/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Πρωτ/μιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στην ...

Δεκ-2018

Πρόσκληση 64/2018 (Α/Α 2441) - 3η τροποποίηση

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 2η τροποποίηση της έκδοσης της Πρόσκλησης 64/2018 με Α/Α 2441 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντ...

Ιουν-2018

Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρον…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας...

Νοε-2018

Πρόσκληση 75/2018: Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές ΤΑΠΤΟΚ». ...

Δεκ-2018

Πρόσκληση 51/2017 (Α/Α 2428) (3η Τροποποίηση)

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στ...

Δεκ-2017

Πρόσκληση 73/2018: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγι...

Νοε-2018

Πρόσκληση 72/2018: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δ…

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια». Η πρόσκλη...

Νοε-2018

Πρόσκληση 56/2018 (Α/Α 2436) (4η τροποποίηση)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης 56/2018 με Α/Α 2436 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο " Ψηφιακές Υπηρεσίες στα Μνημεία ".  Η τροποποίηση αφορά τη...

Μαρ-2018

Πρόσκληση 63/2018 (Α/Α 3023)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 63/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα».  Στοιχεία Πρόσκλησης  Κωδικό...

Νοε-2018

Πρόσκληση 14.6i.26.5.5 (Α/Α 3337)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματι...

Νοε-2018

Πρόσκληση 65/2018 (Α/Α 3092)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 3η τροποποίηση της έκδοσης της της Πρόσκλησης 65/2018 με Α/Α 3092 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και...

Ιουν-2018

Πρόσκληση 62/2018 (Α/Α 2979)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 62/2018 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων»   Στοιχεία Πρόσκλησης  Κωδικός Πρόσκλη...

Οκτ-2018

Προσκλήσεις LEADER για Δημόσια έργα στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα πλαίσια υλοποίησης του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 έχουν εγκριθεί για την Περιφέρεια Ηπεί...

Μαϊ-2018

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 60/2018: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη και…

Η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» αφορά τα ακόλουθα σημεία.  Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των Επεν...

Σεπ-2018

Πρόσκληση 71/2018 (Α/Α 3339)

«Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών – 2η προκήρυξη»   Αφορά την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών μεταφορ...

Σεπ-2018

 • Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν είναι ούτε η τελευταία στην Ελλάδα, ούτε η τελευταία στην Ευρώπη
 • EU in my Region - Ημερίδα για Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Επιμελητήριο Πρέβεζας (6/6/2018)
 • Europe in my Region - Υγεία (εκδηλώσεις 29/5/2018-1/6/2018)
 • Βίντεο
 • Φωτογραφικό Υλικό
Αρχαία Θέατρα Ηπείρου
Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2018 (#EUinMyRegion)
Περιφέρεια Ηπείρου
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
ΕΣΠΑ 2014- 2020
ΜΟΔ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Help desk
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα
Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech