Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 3/2015 (Α/Α 1030)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης ΗΠ03 με Α/Α 1030 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : ΗΠ03
Α/Α ΟΠΣ : 1030
Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 20/8/2015  - Λήξης : 28/8/2015
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 187.675 €

Πρόσκληση
Συνημμένα πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech