Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 6/2015 (Α/Α 1085)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 6/2015 με Α/Α 1085  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων".

Κωδικός Πρόσκλησης : 6/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1085
Άξονας Προτεραιότητας : (02) Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ6) Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 12/11//2015  - Λήξης :12/02/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 52.550.00 €
 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech