Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 7/2015 (Α/Α 1134)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 7/2015 με Α/Α 1134 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας".

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Κωδικός Πρόσκλησης : 7/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1134
Άξονας Προτεραιότητας : (04) Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 17/11//2015 - Λήξης :30/11/2015
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 3.000.000 €

Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech