Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 11/2015 (Α/Α 1177)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 11/2015 με Α/Α 1177  για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Υποδομές  Υγείας".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 11/2015
Α/Α ΟΠΣ : 1177
Άξονας Προτεραιότητας :(04) Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

Δυνητικοί φορείς : Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Υγείας , Εποπτευόμενοι φορείς , Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 7/12//2015  - Λήξης : 11/3/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 7.255.000 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech