Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 20/2016 (Α/Α 1361)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 20/2015 με Α/Α 1361για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 20
Α/Α ΟΠΣ : 1361

Άξονας Προτεραιότητας : (05) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Θεματικός στόχος : (ΘΣ9)  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας και κάθε διάκρισης..
Δυνητικοί φορείς : Δήμοι Άρτας και Πρέβεζας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 24/2/2016  - Λήξης : 29/2/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 645.578,40 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech