Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 22/2016 (Α/Α 1456)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 22/2016 με Α/Α 1456 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο "Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ - Υποδομές".

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 22
Α/Α ΟΠΣ : 1456
Άξονας Προτεραιότητας : (03) Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
Θεματικός στόχος :ΘΣ7) Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.
Δυνητικοί φορείς : Περιφέρεια Ηπείρου 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 16/6/2016  - Λήξης : 19/8/2016
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 26.000.000 €

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech