Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 65/2018 (Α/Α 3092)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 65/2018 με Α/Α 3092 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών».

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 65/2018

Α/Α ΟΠΣ : 3092

Άξονας Προτεραιότητας : (02) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ05) Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 02/07/2018 - Λήξης : 14/09/2018 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 3.000.000 €

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

Πρόσκληση
Συνημμένα

infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech