Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 73/2018 (Α/Α 3369): Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 73-2018 με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ».

Η πρόσκληση αφορά

Τη  στοχευμένη ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, όπως αυτή προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων της πόλης των Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται στην Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

Σε ποιους απευθύνεται

Ο δυνητικός δικαιούχος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών

Περίοδος υποβολής

από 03/12/2018 έως 29/03/2019  19/7/2019 (ώρα 14:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ιωαννιτών

Όροι και προϋποθέσεις

Μέσω των πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στο Δήμο Ιωαννιτών και περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτιρίου, βασιζόμενες στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης είναι 2.000.000€

Διάρκεια των έργων

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

pdfΠρόσκληση

pdf Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech