Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της Πρόσκλησης 81 με Α/Α 3721 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων».

 

Στοιχεία Πρόσκλησης

 

Με τη συγκεκριμένη δράση, επιδιώκονται παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, στοχεύοντας αφενός στην ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών και αφετέρου στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν απαιτείται να περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ή υπό εκπόνηση Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ή Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του κάθε Δήμου.

Η συγκεκριμένη δράση στον τομέα των μεταφορών δύναται να περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
 • τη δημιουργία πεζοδρόμων,
 • τη διαμόρφωση δρόμων σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας,
 • το γεωμετρικό ανασχεδιασμό βασικών κόμβων και την κατασκευή κυκλικών κόμβων,
 • τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
 • Παρεμβάσεις για τη διασφάλιση συνθηκών κίνησης για τα εμποδιζόμενα άτομα και ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες. 
 • Παρεμβάσεις για την κατασκευή / διαμόρφωση / σήμανση ποδηλατοδρόμων.

Αντίστοιχα στον τομέα της ενέργειας δύναται να περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο σύστημα του δημοτικού φωτισμού και σηματοδότησης των αστικών κέντρων (ενδεικτικά αναφέρονται αντικατάσταση συμβατικών με χαμηλής  κατανάλωσης λαμπτήρων, υιοθέτηση  αυτοματισμού για την «έξυπνη» διαχείριση του  φωτισμού, χρήση φωτοκυττάρων, αξιοποίηση φωτοβολταϊκών συλλεκτών στον οδοφωτισμό).
 • Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και πλατειών που δύναται να περιλαμβάνουν συνδυαστικά:          
 • χρήση ψυχρών υλικών επίστρωσης,
 • αύξηση επιφάνειας με φύτευση,
 • αύξηση του σκιασμού (φυσικού και τεχνητού) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,  
 • χρήση στοιχείων ανεμοπροστασίας και ηχοπροστασίας,
 • χρήση στοιχείων νερού για την επίτευξη φυσικού δροσισμού.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΑΠΕ) σε δημοτικά κτίρια.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής διαχείρισης για τα δημοτικά κτίρια.
 • Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Δυνητικοί φορείς:

 • Δήμος Αρταίων
 • Δήμος Ηγουμενίτσας
 • Δήμος Ιωαννιτών
 • Δήμος Πρέβεζας
 • και οι επιχειρήσεις των ανωτέρω δήμων.

 

Περίοδος Υποβολής: 22/7/2019 - 30/12/2019

 

Προϋπολογισμός: Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 12.217.735,00 €

Πρόσκληση

Συνημμένα αρχεία

 ΑΔΑ: 9ΞΓΙ7Λ9-3ΑΔ

 

 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech