Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 89/2019 (Α/Α 3910) «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 89/2019 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου»

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 89/2019

Α/Α ΟΠΣ : 3910

Άξονας Προτεραιότητας : (05) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός στόχος : (ΘΣ09) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

  • ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ(Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ)
  • ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
  • ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  • ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 25/09/2019 - Λήξης : 19/12/2019 
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 150.000€

Διαδικασία Αξιολόγησης : Άμεση

Πρόσκληση 89
Συνημμένα Πρόσκλησης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech