Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Απόφαση ένταξης πράξεων ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Απόφαση ένταξης πράξεων ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Δράσης 4.3.4. Π.Α.Α.pdf
Απόφαση ένταξης δράσης 4.3.4 - 1η τροποποίηση.pdf

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech