Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση 14.6i.26.5.5 (Α/Α 3337)

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην τροποποίηση της πρόσκλησης 14.6i.26.5.5 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», η οποία αφορά παράταση της ημερομηνίας λήξης για την υποβολή προτάσεων και επικαιροποίηση των δεικτών.

Στοιχεία Πρόσκλησης 

Κωδικός Πρόσκλησης : 14.6i.26.5.5

Α/Α ΟΠΣ : 3337

Άξονας Προτεραιότητας : (14) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Θεματικός στόχος : (ΘΣ06) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Δυνητικοί Δικαιούχοι: 

Δήμοι, της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 12/11/2018 - Λήξης 19/12/2019 21/1/2020
Προϋπολογισμός : Συγχρ. Δημόσια Δαπάνη 4.500.000,00 €.

Διαδικασία Αξιολόγησης : Συγκριτική

pdfΠρόσκληση
pdfΣυνημμένα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech