Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Στο Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά έχει σαν στόχο την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και την δηµιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ροµά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν νόµιµα στην χώρα. Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού των Ρομά στους οικισμούς της Περιφέρειας, αναλύονται οι τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας προσδιορίζεται η στρατηγική του προγράμματος και παρουσιάζεται η εξειδίκευση των δράσεων ανά τομέα για κάθε οικισμό της Περιφέρειας.

Ο παραπάνω στόχος εξυπηρετείται από δράσεις που περιλαμβάνονται σε πέντε επιµέρους άξονες:

  • Άξονας 1: Στέγαση και βασικές υποδομές
  • Άξονας 2: Εκπαίδευση
  • Άξονας 3: Απασχόληση - επαγγελματική κατάρτιση
  • Άξονας 4: Υγεία – κοινωνική φροντίδα
  • Άξονας 5: Οριζόντια θέματα

Το σχέδιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Οµάδα Υποστήριξης ∆ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού της ΜΟΔ ΑΕ.

pdfΠεριφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Ηπείρου

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech