Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Νέα

Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Προβολές
106 Αποτελέσματα αξιολόγησης 2ου κύκλου προγράμματος "Νέα Γνώση" , Αρ. Πρόσκλησης 47, Θεματική προτεραιότητα 01 12.01.12 1660
107 Παρουσίαση Μελέτης "Μελέτη Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Λατομικών Περιοχών" 11.12.11 1594
108 Παρουσιαση Μελέτης "Εκτίμηση Χωρικών Επιπτώσεων του Οδικού Άξονα Της Δυτικής Χώρας στον Κοινωνικό και Οικονομικό Τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου" 18.11.11 1256
109 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση 16.11.11 1405
110 Παρουσίαση μελέτης «Αποτύπωση Ενεργειακού Χάρτη (Ισοζυγίου) της Περιφέρειας Ηπείρου & των Αποθεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 14.11.11 1643
111 Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 11.11.11 1404
112 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Αναγέννησης 08.11.11 1461
113 Υποχρεωτική υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής 10.10.11 2393
114 Όριο Πιστώσεων 'Εργων ΕΣΠΑ Έτους 2011 04.10.11 1671
115 Εκδοση νέων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΕΣΠΑ 19.09.11 1634
116 Θέματα Πρόληψης Απάτης 02.08.11 1527
117 Νέα έκδοση Οδηγού ΣΔΕ 02.08.11 1850
118 Τροποποίηση Μελέτης ΟΣΑΑ του Δήμου Ιωαννίνων 12.07.11 1597
119 Αναστολή υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της πρόσκλησης 027 11.07.11 2127
120 Προετοιμασία εφαρμογής χρηματοδοτικού μηχανισμού jessica JESSICA στην Ήπειρο 20.04.11 1683