Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Πρόταση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής στρατηγικής.

Κείμενο βάσης (αρχική έκδοση) για την πρόταση της ΓΓΕΤ, ως φορέα ευθύνης για θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ώστε να αποτελέσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων με τις περιφέρειες & φορείς εκπόνησης ερευνητικών δραστηριοτήτων (pdf )

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2012 - 2020  
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)