Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,14Jul2020

Συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου πραγματοποιήσε συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 την Πέμπτη 25/4/2013 στο Ξενοδοχείο "Du Lac" στα Ιωάννινα και ώρα 17:00

Εισηγήσεις
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου (pdf - 1,17Mb )
Εισηγητές: κ. Γ. Περουλάκης & κα Ε. Δαλαμπούρα, Εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.


Αποτελέσματα Μελέτης RIS3 για την Περιφέρεια Ηπείρου (pdf - 1,89Mb)
Εισηγητής : Κομνηνός Νικόλαος, Εμπειρογνώμονας
Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ως βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (pdf - 1,12Mb)
Εισηγητής: κ. Κοκκινοπλίτης, τέως Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας
Ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (pdf - 1,19Mb)
Εισηγητής :κ. Μάγκλαρης, Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• QBase R@D
• Αφοί Ξυλογιάννη Ο.Ε.
• Καρακατσάνης Δ.
Παλατίνο – Ευθύμιος Παππάς (pdf - 7,88Mb)
Neuron Energy Solutions – Κατερτσίδης-Χουρί & ΣΙΑ ΟΕ.(pdf - 1,31Mb)
• Καράλης Α.Ε. (pdf - Mb)
• Φάρμα Χήτας Α.Ε. (pdf - Mb)
Qreca- Δημ. Γερογιάννης (pdf - 1,01Mb)

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Εργαστήριο Μηχανικής Συνθετων και Ευφυών Υλικών (pdf - 5,23Mb)
κ. Αλκιβιάδης Παϊπέτης
Τεκμήρια για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων: Δημιουργία ενός πλαισίου αποτίμησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των θεραπειών (pdf - 1,13Mb)
κ. Χριστόφορος Νίκου
Ευφυές Σύστημα Ανάλυσης Εικόνων Μικροσκοπίου για την Ανίχνευση Παθολογικών Κυττάρων σε Εικόνες Τεστ ΠΑΠ (pdf - 744Κb)
κ. Δημήτρης Μαυρίδης

 

 

 

 

 

 

[updated]

Η Περιφέρεια Ηπείρου προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/4/2013 στο Ξενοδοχείο "Du Lac" στα Ιωάννινα και ώρα 17:00

Πρόσκληση (pdf)
Πρόγραμμα (pdf)
Πίνακας Αποδεκτών (pdf)
Ερωτηματολόγιο (pdf)