Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,12Aug2020

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠ

Παρατίνεται έως 31/08/2015 ο  υφιστάμενος κατάλογος Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών  και  Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς  και της με υπ’αριθμ. πρωτ. 3801/7-10-2011 Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής στον Κατάλογο. 

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Καταλόγου [.pdf]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά [.doc]