Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Εγκύκλιος για την Εξειδίκευση των Ε.Π. 2014-2020

Αναρτάται η Eγκύκλιος για την κατάρτιση των εγγράφων εξειδίκευσης εφαρμογής των ΕΠ 2014-2020 (ΕΕΕΠ) όπως αυτά προβλέπονται στο άρ. 19 του Ν. 4314/2014, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο την άμεση εκκίνηση για την εφαρμογή των εγκεκριμένων ΕΠ 2014-2020.

  • Εγκύκλιος για την Εξειδίκευση των Ε.Π. 2014-2020 (pdf - 779 Kb)
  • Παραρτήματα (zip - 127 Kb)