Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Τελικό κείμενο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS

Η Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης όπως αυτή υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, παρουσιάζεται παρακάτω:

  1. Πρόταση διακυβέρνησης, παρακολούθησης, επικύρωσης RIS Ηπείρου. (pdf)
  2. Σχέδιο δράσης εξειδίκευσης RIS Ηπείρου (pdf)
  3. Μελέτη Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 (pdf)
  4. Συνοπτικό σχέδιο δράσης RIS (pdf)