Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,23Feb2019

Απόφαση 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης

eppa1

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου Προγράμματος ανακοινώνει την Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης.