Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Tue,04Aug2020

Απόφαση 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης

eppa1

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου Προγράμματος ανακοινώνει την Απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης.