Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Sat,08Aug2020

Διερεύνηση των πρόσφατων εξελίξεων της απασχόλησης στην Περιφέρεια της Ηπείρου για υποβοήθηση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης των πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ. - Μελέτη απασχόλησης ΤΟΠΣΑ

Η μελέτη έχει εκπονηθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΥΣΕΚΤ) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαικού Κοινωνικού Ταμείου  και αφορά Πρόσφατες Εξελίξεις στο Πεδίο της Απασχόλησης και της Ανεργίας κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας και Επάγγελμα την Περίοδο 2008 – 2011 στο σύνολο της χώρας και ειδικότερα στην Περιφέρεια Ηπέιρου.

Μελέτη απασχόλησης  [zip]