Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

Greek Danish Dutch English Finnish French Galician German Irish Italian Portuguese Russian Spanish

Wed,05Aug2020

Αποτύπωση Ενεργειακού Χάρτη (Ισοζυγίου) της Περιφέρειας Ηπείρου & των Αποθεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  • Περίληψη                (pdf - 383 Kb  - MD5:0B6BA1A864A701DCC5375E159D051523)
  • Α΄ Παραδοτέο         (pdf - 4,32 Μb  - MD5:1F281BFCA9EE335023887236ADDDABB9)
  • Β΄ Παραδοτέο         (pdf - 2,58 Μb  - MD5: 1A3E8D71E14FE013726B618BC6BCDE38)
  • Γ΄ Παραδοτέο         (pdf - 1,83 Μb  - MD5:CEB2ABB628F83DB3DC2B8D93F4C41251 )
  • Παραρτήματα         (pdf -1,80 Μb  - MD5:56128AC797A387E68762F3EFC81B4EE3)
  • Όλα τα αρχεία        (rar - 9,65 Μb  - MD5:00234314E18C24816EFC7C16A9591FDA)

-------------------------------------------------------------------------

 Η παρουσίαση της μελέτης βρίσκεται εδώ