Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος

Για τον Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου συγκροτήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου καθώς και οι θεματικές Ομάδες Εργασίας

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech