Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης

Το Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Αρχή Πιστοποίησης (καθεστώς της ΑΠ και φορέας στον οποίο ανήκει, στοιχεία επικοινωνίας ΑΠ, καθορισμός καθηκόντων που εκτελούνται από την ΑΠ, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 3 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech