Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς

Το Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τους Ενδιάμεσους Φορείς (καθορισμός καθηκόντων που τους ανατίθενται επίσημα από τη ΔΑ, προσδιορισμός των ΕΦ και της μορφής της ανάθεσης, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων, στοιχεία επικοινωνίας).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 4 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech