Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Τίτλος Κατασκευή πολυδύναμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φορέας Υλοποίησης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός 3.957.902,49
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή (ολοκλήρωση), την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού γραφείων και εργαστηριακού εξοπλισμού λειτουργίας του κτιρίου (καθίσματα αιθουσών, εργαστηριακοί πάγκοι, απαγωγές εστίες κλπ), καθώς και την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και επιστημονικών οργάνων, τα οποία θα τοποθετηθούν και θα συμβάλλουν στην άρτια και ασφαλή λειτουργία του Πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Στόχοι Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και οργάνων καλύπτει την αναγκαιότητα του πολυδύναμου κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών, ώστε να λειτουργήσει άρτια και ασφαλώς το κτίριο για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος.
Αποτελέσματα Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου είναι οι 130 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών οι οποίοι θα έχουν στη διάθεση τους νέο κτίριο με σύγχρονα και ασφαλή εργαστήρια, εξοπλισμό και αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος που θα αξιοποιήσει τους συγχρόνους ερευνητικούς και εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισμό αυτών.
Οπτικοακουστικό υλικό Φωτογραφικό Υλικό
Video
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech