Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)

 

Τίτλος Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)
Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός 3.280.000
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η Πράξη αφορά στην κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος επτά κατοικιών και ενός κοινόχρηστου κτιρίου για υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία. Θα κατασκευαστούν επτά κατοικίες των τεσσάρων ατόμων έκαστη, εκ των οποίων η μία θα χρησιμοποιηθεί για βραχεία παραμονή ατόμων με αναπηρία και ενός κοινόχρηστου κτηρίου το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας, απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους ενοίκους και εξωτερικά άτομα με αναπηρία
Στόχοι Η πράξη υποστηρίζεται από την ανάγκη διαβίωσης των ΑμεΑ εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στόχος του προγράμματος είναι η πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών τους με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την παροχή στήριξης στους ιδίους και τις οικογένειες τους και την κοινωνική τους ένταξη.
Αποτελέσματα Με την παρούσα πράξη θα εξασφαλιστεί η διαβίωση 28 ατόμων ΑμεΑ με νοητική στέρηση σε 7 αυτόνομες κατοικίες με ένα κεντρικό κτίριο. Στο κεντρικό κτίριο θα λειτουργήσει Πρόγραμμα ημερήσια φροντίδας και διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, για περισσότερους ενήλικες που θα έρχονται από τη γύρω περιοχή. Εκτός από υπηρεσίες φροντίδας θα παρέχονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων μέσα από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.
Οπτικοακουστικό υλικό  Φωτογραφικό Υλικό

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech